DIE VIRTUELE INSTITUUT VIR AFRIKAANS
TEKEN AAN OF REGISTREER OM 'N SOEKTOG UIT TE VOER
  ANDER MANIERE OM ONS TAALADVISEUR TE KONTAK
  Telefonies

  Skakel Sophia:
  062 126 0295
  Tydelik gratis
  Whatsapp

  WhatsApp jou vraag aan Sophia:
  062 126 0295
  Tydelik gratis
  E-pos

  Vra ’n vraag per e-pos:
  taaladvies@viva-afrikaans.org
  Gratis
  PORTALE BESKIKBAAR OP VIVA
  Taalonderrigportaal

  TOP is die tuiste van ‘n algemene Afrikaanse grammatika en ‘n Afrikaanse skoolgrammatika
  Taalportaal

  Inligting oor die Afrikaanse grammatika (in Engels geskryf)
  Korpusportaal

  'n Versameling elektroniese tekste (meer as 85 miljoen woorde)
  OP ONS BLOG
  Woordsoorte: 'n Inleiding
  Woordsoorte: 'n Inleiding
  Woordsoorte is een van daardie afdelings van grammatika waaroor die meeste mense ʼn hoofpyn kry as hulle net die term hoor. Die herkenning van woordsoorte is ook vir die meeste leerders ʼn moeilike...
  Afskeidsode aan die aanvoegende wyse
  Afskeidsode aan die aanvoegende wyse
  Ek het sedert die begin van die jaar 'n hele paar navrae oor die sogenaamde "aanvoegende wyse" gehad. Ek vermoed die ding het iewers in 'n vraestel sy verskyning gemaak, want ek kom agter daar is so...
  Hoofbrekens oor hoofletters
  Hoofbrekens oor hoofletters
  Ek kry verbasend baie navrae oor hooflettergebruik. Op die keper beskou, is dit seker nie so vreemd nie, want die reëls vir hoofletters in van die ouer uitgawes van die AWS het vermeerder soos ʼn...
  Moedertaaldag 2020
  Moedertaaldag 2020
  Dit is môre Moedertaaldag, die dag waarop elke taal in die wêreld erkenning kry vir die unieke skat wat dit is. Die dag waarop elke spreker bestek kan opneem van die taal waarmee hy of sy die...