×

Fout

Advanced Custom Fields System Plugin is missing

MAATSKAPPYPROFIEL

 

ONS DOELSTELLINGS

Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) is 'n navorsingsinstituut en diensverskaffer vir Afrikaans in digitale kontekste en is 'n geregistreerde maatskappy sonder winsoogmerk.

VivA se hoofdoelstellings is om die gebruik en gehalte van Afrikaans plaaslik en internasionaal uit te bou deur:

1) die beskrywing en bestudering van Afrikaans in sy volle omvang;

2) die ontwikkeling van omvattende digitale en ander hulpbronne, hulpmiddele en platforms vir gesproke en geskrewe Afrikaans; en

3) die lewering van 'n praktiese Afrikaanse taaldiens deur middel van tegnologie.

Aanvullend tot die hoofdoelstellings, sluit VivA se doelstellings onder meer in:

 • om as virtuele instituut vir Afrikaans op te tree vir die bestudering en ontwikkeling van die taal, waarby outonome, afsonderlike organisasies wat dieselfde doelstellings nastreef, ingesluit word;
 • om as inisiërende, koördinerende en netwerkskeppende virtuele instituut op te tree en die spesialisfunksie van belangegroepe en stigterlede-organisasies te erken en te benut, sonder om inbreuk te maak op die outonomie van die afsonderlike organisasies;
 • om 'n inisiërende en koördinerende rol te speel om Afrikaanse kundigheid te ontsluit, en die infrastruktuur van die Afrikaanse gemeenskapsnetwerk doeltreffend te benut, en ook om finansiële en mensehulpbronne te werf en te ontsluit;
 • om strategieë te ontwikkel vir die gebruik van Afrikaans in virtuele kontekste op verskillende lewensterreine;
 • om deur virtuele netwerkskepping en samewerking doelgerig inhoud te gee aan die ontwikkeling van die hoofdoelstellings van die maatskappy; en
 • om ook die gebruik van Afrikaans op 'n virtuele vlak onder nie-Afrikaanssprekendes te vergemaklik.

 

ONS WAARDES

VivA:

 • onderskryf die taalregte soos vervat in die Grondwet en alle ander taalverwante wette van die Republiek van Suid-Afrika en streef daarna om deur die gebruik daarvan virtuele kontekste te bevorder en ten beste te ontwikkel;
 • verbind hom tot die inklusiwiteit van die hele Afrikaanstalige gemeenskap in virtuele kontekste, en ook die gebruikers van Afrikaans uit ander taalgemeenskappe;
 • erken die feit dat Afrikaans die eiendom is van almal wat dit praat en onderneem die virtuele bevordering daarvan;
 • glo die daarstelling en funksionering van 'n virtuele instituut kan as model dien vir ander Suid-Afrikaanse tale met dieselfde visie;
 • onderskryf die taalklousules in Suid-Afrika se Grondwet, asook die waardes genoem in die Grondwet. Dit sluit onder meer in die teenwerk van diskriminasie en van sosiaal-ekonomiese ongelykheid, 'n strewe na gelykwaardigheid van individue en die uitbou van demokrasie;
 • glo Suid-Afrikaners, en daarom ook Afrikaanstaliges, het die reg en verdien die geleentheid om hulle deur middel van die taal of tale van hul keuse bemagtig te word in virtuele kontekste; en
 • beskou die diversiteit van die Afrikaanssprekende taalgemeenskap en meertaligheid in Suid-Afrika as 'n bate en streef na die virtuele bevordering daarvan.

 

OPRIGTING

Die oprigting van VivA spruit voort uit die oorspronklike inisiatief van die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, in samewerking en oorleg met die Noordwes-Universiteit, die Universiteit van Stellenbosch en die Nederlandse Taalportaal (onder bestuur van die Meertens Instituut).

 

Stigterslede

 
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns http://www.akademie.co.za
Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging http://www.atkv.org.za/af
Trust vir Afrikaanse Onderwys  
Noordwes-Universiteit http://www.nwu.ac.za/af

 

DIREKSIE

Mnr Gerrie Lemmer (Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging; voorsitter)
Me Astrid de Vos (Trust vir Afrikaanse Onderwys)
Me Marlie Coetzee (Uitvoerende direkteur van VivA)
Prof Bertus van Rooy (Noordwes-Universiteit)
Prof Anne-Marie Beukes (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns)
Me Zahn Hulme (Atterbury Trust)
Dr Donovan Lawrence (Universiteit van Wes-Kaapland)
Mnr Heindrich Wyngaard (Mediapersoonlikheid)

 

JAARVERSLAE

Jaarverslag 2014/6
Jaarverslag 2016/7
Jaarverslag 2017/8
Jaarverslag 2018/9

 

Platinum Finansiers (meer as R250 000 per jaar)

 
Atterbury Trust http://atterburytrust.org/
   

Goue Finansiers (R10 000 tot R250 000 per jaar)

 
Die PUK-Kanselierstrust (NWU) http://www.nwu.ac.za/af
Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT ®) (NWU) http://www.nwu.ac.za/af/ctext
   
Silwer Finansiers (minder as R10 000 per jaar)

 
Afrikaanse Taalraad http://afrikaansetaalraad.co.za/
Fonds Neerlandistiek Suid-Afrika  
Vriende van Afrikaans http://www.vriendevanafrikaans.co.za/
   
Mediavennote

 
Radio Sonder Grense http://www.rsg.co.za/
Netwerk24 http://www.netwerk24.com
kykNET https://kyknet.dstv.com
Afrikaans.com http://www.afrikaans.com/
   
Medewerkers (individue)  
Fonologie:  
Prof Daan Wissing http://www.nwu.ac.za/af
Prof Ian Bekker http://www.nwu.ac.za/af
Morfologie:  
Prof Piet Swanepoel http://www.unisa.ac.za/default.html
Prof Gerhard van Huyssteen http://www.nwu.ac.za/af
Sintaksis:  
Prof Bertus van Rooy http://www.nwu.ac.za/af/vaal_tuis
Prof Haidee Kruger http://www.nwu.ac.za/af/vaal_tuis
Prof Jac Conradie http://www.uj.ac.za/EN/Pages/home.aspx
Prof Ernst Kotzé https://www.nmmu.ac.za/
Dr Adri Breed Fakulteit-lettere-en-wysbegeerte
Dr Johanita Kirsten http://news.nwu.ac.za/experts/johanita-kirsten
Bemarkingsveldtog:  
Joan Hambidge http://www.uct.ac.za/
Nathan Trantraal  
Piet Matipa  
Jenna-Leigh February  
Joshua na die Reën http://www.joshuanadiereen.com/
   
Medewerkers (instansies)

 
Buro van die WAT http://www.wat.co.za/index.php/af-ZA/
Meertens Instituut http://www.meertens.knaw.nl/cms/en/
Pearson South Africa http://www.pearson.co.za/
Protea Boekhuis http://www.proteaboekhuis.com/
Universiteit van Pretoria http://www.up.ac.za/
Universiteit van Stellenbosch http://www.sun.ac.za/afrikaans/Pages/default.aspx
   
Korpusverskaffers

 
Radio Sonder Grense http://www.rsg.co.za/
Maroela Media http://maroelamedia.co.za/
WatKykJy http://www.watkykjy.co.za/
Protea Boekhuis http://www.proteaboekhuis.com/
Taalkommissie https://www.facebook.com/Taalkommissie
Resource Management Agency (DKK) http://rma.nwu.ac.za/
   
Diensverskaffers

 
BlueTek Computers http://www.bluetek.co.za/
Beter Afrikaans http://www.beterafrikaans.co.za/website/index.php
TshwaneDje http://tshwanedje.com/
Fopspeen Produksies http://www.fopspeen.co.za/content/aboutUs.html
Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT ®) (NWU) http://www.nwu.ac.za/af/ctext
   
Kopieregerkenning

 
Woordkeusegids (WAT)  
Groot Tesourus van Afrikaans (Leon de Stadler)  
Kuberwoordeboek (Protea Boekhuis) http://www.proteaboekhuis.com/
CTexT® Afrikaanse SkryfGoed 5 http://www.spel.co.za/
CTexT® Transtips  
Entrepreneurskapwoordeboek  
Beter Afrikaans http://www.beterafrikaans.co.za/website/index.php
Voorsetselwoordeboek  
Sciwoord Chemiewoordeboek (Sciwoord) http://sciwoord.co.za/  
VivA/RSG Uitspraaklys (RSG) http://www.rsg.co.za  
Drietalige Wynindustriewoordeboek (SAWIS en Winetech) http://www.sawis.co.za/index.php  
Sterrekundewoordeboek (Johan de Klerk) http://www.nwu.ac.za/af  
Blokkiesraaiselwoordeboek (Pierre Marais)  
Annerlike Afrikaans (Protea Boekhuis) http://www.proteaboekhuis.com/  
Wat Praat Jy! (Protea Boekhuis) http://www.proteaboekhuis.com/  
Tweetalige Voorsetselwoordeboek (PJ Taljaard)  
Entrepreneurskapwoordeboek (J Arangies en JJD Havenga) http://www.nwu.ac.za/af  
Woordeboek van nuttige Afrikaanse kombinasies (Annél Otto) https://www.nmmu.ac.za/  
Statistiekwoordeboek (SAAWK) http://www.akademie.co.za/  
Afrikaanse Voëlname (BirdLife SA) http://www.birdlife.org.za/  
Paramediese Vakwoordeboek (SAAWK) http://www.akademie.co.za/  
Fisikawoordeboek (SAAWK) http://www.akademie.co.za/  
Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS): 2009 https://woordelys.co.za/ 
CTexT Afrikaanse SkryfGoed 4 http://humanities.nwu.ac.za/af/ctext 
Taalwenke http://www.beterafrikaans.co.za/website/index.php 
Longman-HAT Essensiële Woordeskat http://longman-hat.co.za/ 
HAT Aanlyn (HAT) http://longman-hat.co.za/ 
Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) http://www.akademie.co.za/ 
Longman Online http://longman-hat.co.za/ 
Longman SA School Dictionary http://longman-hat.co.za/ 
Woordeboek van die Afrikaanse taal (WAT) http://www.wat.co.za/index.php/af-ZA/ 
Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS): 2017 http://www.pharos.co.za/Books/Find/afrikaanse+woordelys 
Wikipedia https://af.wikipedia.org/wiki/Tuisblad 
Wiktionary https://af.wiktionary.org/wiki/Tuisblad 
Kookkuns.com kookkuns.com 
Nuwe Politieke Woordeboek  
Prolingua-termlys https://www.prolingua.org.za/wat-is-prolingua.php 
Kom kuier in Afrikaans  
FAK Noodhulptermlys www.fak.org.za 
Meertalige Inligtings- en Kommunikasietegnologie Terminologielys http://www.dac.gov.za/ 
Meertalige Kuns en Kultuur Intermediêre Fase Terminologielys http://www.dac.gov.za/ 
Meertalige Lewensoriëntering Intermediêre Fase Terminologielys http://www.dac.gov.za/ 
Meertalige MIV/VIGS Terminologielys http://www.dac.gov.za/ 
Meertalige Parlementêre/Politiese Terminologielys http://www.dac.gov.za/ 
Meertalige Sokker Terminologielys http://www.dac.gov.za/ 
Meertalige Verkiesingsterminologielys http://www.dac.gov.za/ 
Meertalige Wiskunde Intermediêre Fase Terminologielys http://www.dac.gov.za/ 
Tweetalige Engels - Afrikaans Terminologielys (ouer) http://www.dac.gov.za/ 
Meertalige Natuurwetenskappe Intermediêre Fase Terminologielys http://www.dac.gov.za/ 
Meertalige Menslike, Sosiale, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Intermediêre Fase Terminologielys http://www.dac.gov.za/